Popis

velký vzorek masivního kupritu z klasické lokality, nález v 60. letech