Popis

Z ložiska Rubcovskoe se v posledních letech objevily fantastické vzorky ryzí mědi a krystalovaného kupritu. Zdejší oxidační zóna byla těžena od roku 2008 a během roku 2010 se ve dvou rudních blocích objevily špičkové krystaly kupritu, až téměř 10cm velké a nejspíše nejlepší na světě. Krystaly byly višňově červené, obvykle dokonale vyvinuté osmistěny či spojky s krychlí. Jsou silně lesklé a u části z nich jde o částečné pseudomorfózy ryzí mědi po kupritu. Měď tvoří dendrity, dráty a krystalované keříky o celkové délce i přes 10cm. Některé kuprity jsou také doprovázené ryzím stříbrem (nejčastěji dendrity, ale i krystaly i přes 1cm velké). Běžnější jsou dráty, plíšky a mechovité agregáty (až do 3cm plochy). Vzorky dosahovaly zprvu astronomických cen a horníci je nazývaly černým zlatem. Dodnes patří kvalitní vzorky z této lokality do vyšší cenové kategorie.

Nabízený vzorek pochází z roku 2014 a představuje srostlici oktaedrických krystalů kupritu, které jsou velmi ostré, diamantového lesku a tmavě červené, karmínové barvy. Krystaly dosahují velikosti 1 – 2 cm. Z pohledové strana je vzorek velmi atraktivní, ze zadní strany je vzorek kontaktní se stopami po okolních krystalech. Na vzorku se nachází i drobné zelenožluté krystalky vzácného idodidu stříbra ze skupiny chlorargyritu – miersitu. Jedná se jednoznačně o velmi kvalitní sbírkový kus.