Popis

červená masivní směs lanthanitu-Ce, bastnesitu-Ce a barytu z karbonatitu