Popis

estetická ukázka krystalů růžového laumontitu spolu s kalcitem z lomu ve Stříbrné Skalici, velikost vzorku je 80 x 50 x 35 mm