Popis

Ruzove krystaly elbaitu o velikosti 5 mm v doprovodu lepidolitu