Popis

Neobvykle bohatý vzorek löllingitu z klasické pegmatitové lokality Dolní Bory. Löllingit je v asociaci se skorylem, na některých místech jsou zřetelné náznaky krystalových tvarů minerálu.