Popis

Práce se zaměřuje na archeologické nálezy jantaru v podobě suroviny, polotovarů předmětů či hotových výrobků, jež jsou uloženy v archeologické sbírce Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea. Kromě katalogu nálezů z doby bronzové, jejich typologického třídění a obrazové dokumentace prakticky veškerých dochovaných artefaktů je pozornost věnována především vztahu jednotlivých nalezišť a nálezů k rekonstrukci pravděpodobného průběhu tzv. jantarové stezky. Součástí práce jsou rovněž nové výsledky analytického průzkumu vybraných jantarových artefaktů.