Popis

Většina ložisek mědi v Africe je soustředěna do tzv. měděného pásu (cooperbeltu). Toto území obsahuje celkově jednu desetinu světových ložisek mědi. Na území Konga je tento pás široký asi 70 km a dlouhý 250 kilometrů a rozprostírá se mezi vesnicemi Lumumbashi a Kolwezi. Jedná se o prekambrická sedimentární ložiska uhličitanů, oxidů a silikátů Cu rud, stáří cca 570 mil. let. Malachit vysrážený v dutinách tvoří často kusové, vláknité či krápníkovité agregáty. Vzorky z oblasti Kolwezi pocházejí většinou z dolomitických pískovců.

Ukázku tvoří dokonale kompaktní kus malachitu, o tloušťce 1,2 cm z jedné strany seřízlý a vyleštěný, z druhé strany jen seřízlý. Má krásnou ledvinitou stavbu která, je na povrchu zachovaná. Velmi pěkná a vysoce estetická ukázka.