Popis

Většina ložisek mědi v Africe je soustředěna do tzv. měděného pásu (cooperbeltu). Toto území obsahuje celkově jednu desetinu světových ložisek mědi. Na území Konga je tento pás široký asi 70 km a dlouhý 250 kilometrů a rozprostírá se mezi vesnicemi Lumumbashi a Kolwezi. Jedná se o prekambrická sedimentární ložiska uhličitanů, oxidů a silikátů Cu rud, stáří cca 570 mil. let. Malachit vysrážený v dutinách tvoří často kusové, vláknité či krápníkovité agregáty. Vzorky z oblasti Kolwezi pocházejí většinou z dolomitických pískovců, stejně tak je tomu i u nabízeného vzorku.

Ukázku tvoří až 8 cm dlouhé a 1 cm tlusté krápníčky, jedná se o velmi estetický vzorek malachitu.