Popis

velký vzorek krystalovaného kalcitu s velmi neobvyklou silnou červenou fluorescencí – je koncentrovaná jen na jedné straně, druhá strana je inertní