Popis

Drúza kopinatých krystalů markazitu z Lomu Bílina (katastr Jenišův Újezd)