Popis

MECHOVÝ ACHÁT, MOSS AGATE
č. 1

Částečně leštěný
Špičková kvalita

Achát je směsí chalcedonu a opálu, které obvykle vytvářejí vrstvičky podobné letokruhům stromů. Jejich vznik je vázán na bazalty a melafyry, ve kterých vyplňují dutiny a vytvářejí koncentrické pecky. Mohou také vznikat na křemenných žilách jako jejich pozdní výplň. Pro mechové acháty je typická dendritická struktura. Mísí se v nich modrobílý achát, tvořící typické proužky, s různobarevnými vrostlicemi (dendrity) zemitých barev, které svými tvary připomínají mech.

VIDEO:

https://www.facebook.com/nerosty.z.indonesie/videos/801909987276844

WEB:

TROCHA ESOTERIKY PRO ZÁJEMCE:

Díky kombinaci achátu a pestrobarevných vrostlic propojuje mechový achát energii páté (hrdelní) čakry Višúddha s energií čakry první (kořenové) Múládhára, která je centrem hadí síly, základu života. Vzdušná energie páté čakry má mužský charakter. Živel Vzduch působí na komunikaci a rozumové schopnosti. Živel Země má charakter ženský. Promítá se zejména do našeho propojení se Zemí, představuje jistotu, ukotvení, stabilitu. Kámen tak přináší harmonické propojení mužského a ženského principu, jin a jang, rozum a fantazie, křídla a ukotvení.
V meditacích, magii nebo formou talismanu můžete tuto kombinaci energií použít:

  • při budování a ochraně domova
  • ke zlepšení komunikace v rodině
  • ke klidnému a rozumnému řešení názorových rozporů v rodinných vztazích
  • k řešení finančních záležitostí za použití rozumových schopností
  • při uzavírání smluv týkajících se financí a hmotných statků
  • k harmonizaci činnosti štítné žlázy
  • k léčbě dýchacích cest a infekčních onemocnění plic
  • k posílení imunitního systému