Popis

inkluze mědi v kalcitu, kámen 5,2 x 3,7 x 3cm.

quincy mine, houghton, michigan, usa

kámen ze staré české sbírky.