Popis

Velmi bohatý vzorek mendipitu z jediné světové lokality. Žlutá zrna jsou paralaurionit, černé krystalky okolo jsou crednerit.