Popis

Mineralogie Československa

Autor: Jan Hus Bernard a kol.

Rok: 1981

648 stran, 113 obr., 28 křídových příloh (102 obr.)

Obsah:

Úvod
I Dějiny československé mineralogie — J. Sekanina-R. Kettner
II Minerály vyvřelých hornin — A. Dudek – K. Paděra – F. Fediuk – L. Kopecký – M. Šímová
III Minerály pegmatitů — F. Čech – J. Staněk – Š. Dávidová
IV Minerály hydrotermální — J. H. Bernard – M. Koděra – L. Kopecký
V Minerály sedimentárních hornin — J. Petránek
VI Minerály metamorfovaných hornin — F. Fediuk – D. Hovorka – D. Němec
VII Minerály zvětralin — J. Petránek
Rejstřík — J. Šarf – J. Švenek
Rejstřík minerálů
Rejstřík lokalit
Rejstřík autorů

Přílohy:
Celková minerální sukcese hydrotermálních mineralizací Spišského a Gemerského rudohoří
Schematizovaná mapa oblasti Českého středohoří a Doupovských hor

Stav je výborný