Popis

Mineralogie Československa

Autor: Jan Hus Bernard a kol.

OBSAH:

ÚVOD – 9
I. DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉ MINERALOGIE – 13
II. MINERÁLY VYVŘELÝCH HORNIN – 41
III. MINERÁLY PÉGMATITŮ – 98
IV. MINERÁLY HYDROTERMÁLNÍ – 185
V. MINERÁLY SEDIMENTÁRNÍCH HORNIN – 439
VI. MINERÁLY METAMORFOVANÝCH HORNIN – 496
VII. MINERÁLY ZVĚTRALIN – 558
REJSTŘÍK – 573

+ 2 rozkládací přílohy