Popis

Radiálně paprsčité agregáty černého montroseitu (V3+,Fe3+)O(OH) zarostlého v kalcitu.

Více na Mineralogist.cz – Minerály České republiky.