Popis

Velmi kvalitní vzorek radiálně paprsčitě uspořádaných jehlicových krystalů černého montroseitu (vzácný hydroxid vanadu a železa). Místy montroseit obrůstá starší skalenoedrické krystaly kalcitu

Montroseity z unikátního nálezu v roce 2007 jsou pravděpodobně nejlepší na světě

Stejně jako všechny ostatní vzorky z této lokality obsahuje drobné praskliny, ale vše drží pevně pohromadě. I přesto doporučuji osobní převzetí (např. na sobotní burze v Říčanech)