Popis

Červěné jehlicovité radiálně paprsčitě uspořádané krystaly vzácného zeolitu mordenitu z klasické lokality

Sběr z roku 1975