Popis

Drůza krystalů muskovitu až 40 mm velkých na albitu společně se skoryl-dravitem.