Popis

Čerstvé agregáty natrodufrenitu (většinou zde bývají zcela přeměněné na limonit) – koule a polokoule (uvnitř radiálně paprsčité)

Natrodufrenit je poměrně vzácný fosfát Fe a Na

(Literatura: Škoda, R., Rus, P.: Revize dufrenitu z Poniklé. Minerál, 2010, roč. 18, č. 2, s. 119-123)

Rok nálezu: 1997