Popis

Dnes téměř nesehnatelný vzorek natrolitu ze zaniklé lokality Staré Ransko, někdy uváděno jako Krucemburk (Křížová). Velikost vzorku 6,5cm x 4cm.