Popis

Jehlicovité krystaly narůžovělého natrolitu v dutině fonolitu

Historický vzorek, ideální formát