Popis

Větší vzorek s dutinou vyplněnou narůžovělým jehlicovitým natrolitem