Popis

jehlice natrolitu seskupené do vějíře 22mm na horninové podložce.

soutěsky v českém středohoří.