Popis

jehlice natrolitu v dutine. soutěsky v českém středohoří.