Popis

červený natrolit porostlý mladším kalcitem u Mariánské hory v Ústí nad Labem, velikost vzorku je 95 x 90 x 35 mm