Popis

natrolit, kalcit. Těchlovice v českém středohoří. kámen 17 x 15 x 8 cm