Popis

Neptunit je silikátový minerál se vzorcem Na Li ( Fe 2+ , Mn 2+ ) Ti Si 24 . S přibývajícím manganem tvoří řadu s mangan-neptunitem . Watatsumiite je odrůda , ve které titan nahrazuje vanad .

Poprvé byl popsán v roce 1893 pro výskyt v pegmatitu Narssârssuk v západním Grónsku . [3] Nachází se také v natrolitových žilách v glaukofanových břidlicích uvnitř serpentinitu v San Benito County, Kalifornie , USA. Vyskytuje se také v Mont Saint-Hilaire v Quebecu [5] a na poloostrově Kola v Rusku .

Benitoit je vzácný Ba a Ti cyklosilikát modré barvy. Byl objeven v roce 1907 na lokalitě San Benito River, podle které byl také pojmenován

Jeho jednoznačně určujícím znakem je schopnost fluorescence pod krátkými vlnami UV světla, kdy září silně modrou barvou

Tento vzorek pochází z produkce dolu California state gem mine taky nazývaný Benitoite state gem mine.

35x15x25mm

Velikost krystalů Neptunitu až 10 mm

Vzorek je šetrně leptán z natrolitu ve kterém jsou Benitoity a Neptunity zarostlé. tak že zůstala jen krásná modrá břidlice a krásné krystaly Benitoitu a Neptunitu