Popis

Publikace vás seznámí s nalezišti a výrobou železa na Vysočině v oblasti Novoměstska

Obsah hlavních kapitol:

1. Novoměstsko a středověké hutnictví…9
2. Železárny na Novoměstsku (4 podkapitoly)…………….11
3. Jak a z čeho se železo vyrábělo (12 podkapitol)……..20
4. Tři příběhy železa (14 podkapitol)…………………53
5. Hrstka střípků od železa (3 podkapitoly)……..83

6. Závěr prameny a literatura…98

9.Obrázková příloha (24 STRAN)…111