Popis

Krystal kalcitu z klasické lokality Helgustadir (na starších cedulkách nazývaná podle 7 km vzdáleného města Eskifjord).

Tento výskyt optického kalcitu je známý od roku 1669. Ložisko bylo těžené mezi lety 1885 a 1925. Od roku 1975 je lokalita národní památkou a sběr je zde přísně zakázán.

Takto kompletní krystaly byly na lokalitě velmi vzácné, většinou se nacházely pouze štěpné kusy, na kterých je potom dobře patrný dvojlom.

Vzorek pochází ze sbírky F. Kranze a jedná se o starý sběr

Lokalita: Helgustadir, Eskifjord, východní Island