Popis

Velmi vzácný minerál paraskorodit z typové lokality Kaňk u Kutné Hory.

Analyzovaný na RTG

Celkem se nachází na 3 lokalitách – Kaňk, Jáchymov a Lavrion v Řecku