Popis

Medově zbarvený krystal parisitu na podložce, spolu s krystalovaným kalcitem

Parisit je poměrně vzácný karbonát ceru

Z této lokality jsou většinou nabízeny volné krystaly. Krystaly na podložce jsou velmi vzácné!

Na vzorku jsou místy zbytky černého jílovce typického pro lokalitu Muzo

Muzo je typová lokalita parisitu!