Popis

pěkný vzorek pektolitu, černé tečky jsou pravděpodobně vzácný minerál julgoldit