Popis

Minerály západní Moravy ve sbírce Muzea Vysočiny.

Publikace Poklady světa kamenů představuje nerostné bohatství uvedeného regionu, jak je dokumentováno sbírkou Muzea Vysočiny.

Kniha je výsledkem autorovy několikaleté práce a je určena především přírodovědcům, učitelům, studentům a všem dalším obdivovatelům minerálů a hornin.

Obsah:

Úvod…7

Paleontologie…13

Geologická stavba…9

Třebíčský masiv…17

„Naleziště minerálů v horninách“(vyobrazení u dané kapitoly s lokalitou)

Pegmatity….21

(Záhnědy, Albity, Muskovit, Fluorapati, aj.)

Pegmatitové žíly v Dolních Borech…27 

(Záhnědy, Almadin, Albity, Andalusity, Růženín, Muskovit, Skoryly, Seaknianity, aj.)

Lithné pegmatity…35

(Elbait, Lepidolity, Rubelity, aj.)

Pegmatity Třebíčska….41

(Amazonit, Allanit, Beryl, Hambergit, Korundy, Topaz, aj.)

Křemenné žíly…47

(Aduláry, Ametysy, Křemen, Moriony, Záhnědy, aj.)

Rudy barevných kovů…59

(Baryt, Galenity, Chalkopyryty, Křišťál, Malachyt, Pyryt, Zlatoa, aj.)

Ložiska uranových rud…65

(Atunit, Chryzokol, Uraninity aj.)

Metamorfované horniny…69

(Almadin, Cordierit, Kyanit, Silimanit)

Minerály grafických hornin…73

(Grafit, muskovit, Variscit, Wavelllity, aj.)

Mramory, Erlany a Skarny…77

(Klinozoisit-thulity, Flogopity, Skapolity, Spinely, Tremolit, Wollastionit, aj.)…79

Serpentinyty…85

(Antofyliity, Bronzit, Chryzotil, Pikrolit, Pyrop, aj.)

Alpská geneze…91

(Adulár, Chlorit, Prehnity, Záhnědy)

Minerály zvětrávací zóny…95

(Limonit, Opály, Ortoklas, aj.)

Zvětrávání hadců…99

(Chalcedony, Chlorit, Magnezit, Plazmy, Saponit, Sepiolity, aj.)

Zvětrávání hadců…109

(Hyalit, Mastek, Notronit, Opály, Psilomelany, aj.)

Minerály sedimentárních hornin…121

(Kalcit, Křišťál, Maghemit, Rutil, Vltavín, Záhněda, aj.)

Summary….126

Seznam inventárních čísel vzorků….130