Popis

zrna velmi vzácného polydymitu do 5 mm v hornině, sběr rok 1974