Popis

několik červených krystalů pyrargyritu do 3 mm na kuličkách stibarsenu, dole jsou krystaly sideritu