Popis

Již od 16. století se tu dolovaly především měděné a arzenové rudy. V roce 1569 zde existovalo 7 šachet a 5 kutišť. Gendorfův důl, důl sv. Kryštofa, Svatojánský, Pomoc Boží, Bohatá naděje, Velká žíla, důl Jana Seiferta, Žlutý kyz a arzenikový důl. Těžily se tu magnetovec, arzenopyrit, chalkopyrit, pyrhotin a další sloučeniny arzenu, mědi, železa a vizmutu. Dochovala se tu bývalá šachta Kovárna, je zajištěna mříží a je údajně hluboká 142 m. V roce 1930 se tu pokusně těžil wolfram. Výskyty sulfidů jsou rozptýlené na rozhraní karbonátových a okolních hornin a početná je zde i skupina silikátových minerálů. Charakter zrudnění se mění se vzdáleností od kontaktu se žulou a také vlivem zlomové tektoniky. Skarnové zrudnění tvoří dvě velká a několik menších těles. V pestrém komplexu hornin jsou přítomné polohy vápenců a dolomitů.

Vzorek pyrhotinu v kalcitu pochází ze sbírky významného českého sběratele Jiřího Šimka a je z roku 1965. Na vzorku je zachovalé inventární číslo a je u něj i původní lokalitní štítek. Pyrhotin tvoří ploché destičkovité krystaly tombakové barvy, částečně uzavřené ve vápenci. V dnešní době naprosto nedostupný vzorek.