Popis

Kulovité agregáty lesklého zlatožlutého pyritu narostlé na pelosideritové podložce z hnědouhelného lomu Bílina.