Popis

velký vzorek krystalů pyritu z křišťálem ze zaniklé slavné lokality