Popis

Poměrně neobvyklá minerální asociace pyritu v albitu z pegmatitu v oblasti Strzegomi. Na zadní straně vzorku jsou drobné vtroušeniny fluoritu. Velikost srostlice krystalů pyritu je 1.2 x 0,6 mm. Dočišťováno od povlaku hydroxidů železa.