Popis

všestranný vzorek, kdy na hematitu v žílovině krystalky pyroluzitu plní drobné dutinky, vytváří kulovité agregáty, či tvoří žilky; pyroluzit je kovově lesklý, krystalky jsou o velikosti do 2 mm; fotografie bohužel plně neodráží vzhled vzorku – množství malých lesklých krystalů splývá opticky v jednolitou masu a je obtížně dokumentovatelné – vzorek je tak na pohled zajímavější, než reprezentují fotografie