Popis

xx pyromorfitu s cerusitem po vylouženém galenitu na křemen barytové

žilovině.