Popis

Velký a krásný vzorek – ukázka krystalů pyrrhotinu z dutiny. Na vzorku dále krystaly galenitu, sideritu a kalcitu. Velikost vzorku 14 x 12 x 8 cm. Velikost dokonalého krystalu pyrrhotinu 8cm.