Popis

„sendviče“ červeného realgaru a oranžového pararealgaru na sfaleritu a galenitu, na kterých jsou i hojné mikrokrystalky seligmannitu