Popis

Červený krystal rubínu z tadžické lokality Snežnyj. Samotný krystal, který je obklopen malými krystaly kalcitu měří 6,5 x 4,5 x 4,5 mm (Ex. coll. Doc. Dr. J. Bernard).