Popis

černé, silně lesklé krystalky schafarzikitu s jehlicemi kermezitu na velké podložce z typové lokality