Popis

Scheelit vytváří na zdejším rudním ložisku v dutinách křemenných žil žlutohnědé až hnědé dipyramidy, až 1 cm velké. Nabízený vzorek je relativně malý ale velmi bohatý, prakticky celý je tvořen několik milimetrů velkými, lesklými, světle hnědými krystalky scheelitu. Podklad vzorku tvoří několik tabulkovitých krystalů muskovitu. Velmi pěkná a čerstvá ukázka pochází ze 70.- 80.- tých let minulého století.