Popis

Velké krystaly schwazitu (Hg bohatý tetraedrit) na podložce

Historický vzorek