Popis

Dolní Bory jsou typovou lokalitou pro nepříliš hojný minerál sekaninait, který byl odtud popsán jako nový minerál (Staněk a Miškovský, 1975) a pojmenován na počest profesora Sekaniny, který působil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Tvoří krátce sloupcovité, kónické, až 70 cm dlouhé krystaly, modré až fialové barvy, s odlučností podle (001), kde na plochách jsou časté produkty přeměn a to v chlorit, méně často pak v muskovit. Vyskytoval se však jen na některých žilách v albitových partiích.

Nabízený krystal má délku cca 9 cm a průměr 6 x 6 cm a pochází z osmdesátých let minulého století, ze sbírky Ing. A. Kašpárka.