Popis

Velmi kvalitní vzorek semseyitu (sulfid olova a antimonu)

Podložku tvoří galenit